مرور

در زمان مدرسه چطور مرور کنیم – مرور مهم ترین اصل برنامه ریزی

مروربرای زمان مدرسه:

در زمان مدرسه انجام برنامه مرور ۶ گانه سخت میشود با توجه به کم بودن زمان برنامه ی دیگری مطابق با زمان موجود در نظر گرفته میشود:
اولین تایم مروردر انتهای هفته است که در برنامه شما لحاظ میشود بنابراین روز اجرای اولین مرورتایم و تعداد تست به شما در برنامه هفتگی ارائه میشود.

مروردوم را بعد از ۵ هفته انجام میدهید. ۵ روز هر روز اجرای مرور دروس یک هفته! در این زمان تنها مرورخود را انجام میدهید.

مرورسوم را بعد از ۱۰ هفته انجام میدهیدجمعبندی کلی از ۱۰ هفته مطالعاتی در ۵ روز

مرورچهارم بعد از ۱۵ هفته انجام میدهیدجمع بندی ۱۵ هفته مطالعاتی در ۵ روز

مرورپنجم بعد از ۲۰ هفته انجام میدهید و مرور۲۰ هفته مطالعاتی در ۵ روز

مرورششم هم برنامه جمع بندی پایانی شماست.

در زیر برنامه مروربه طور کامل قرار دارد

هفته اول: مطالعه
هفته دوم: مطالعه
هفته سوم: مطالعه
هفته چهارم: مطالعه
هفته پنجم: مطالعه

هفته ششم:

 روز اول :مرورمطالب هفته اول
 روز دوم :مرور مطالب هفته دوم
 روز سوم :مرور مطالب هفته سوم
 روز چهارم :مرور مطالب هفته چهارم
 روز پنجم :مرور مطالب هفته پنجم
 روز ششم : مطالعه
 روز هفتم: مطالعه

هفته هفتم: مطالعه
هفته هشتم: مطالعه
هفته نهم: مطالعه
هفته دهم: مطالعه

هفته یازدهم

 روز اول :مرور مطالب هفته اول و دوم
 روز دوم :مرور مطالب هفته سوم و چهارم
 روز سوم :مرور مطالب هفته پنجم و ششم
 روز چهارم :مرور مطالب هفته هفتم و هشتم
 روز پنجم :مرور مطالب هفته نهم و دهم
 روز ششم : مطالعه
 روز هفتم: مطالعه

هفته دوازدهم: مطالعه
هفته سیزدهم: مطالعه
هفته چهاردهم: مطالعه
هفته پانزدهم: مطالعه

هفته شانزدهم

 روز اول :مرور مطالب هفته اول و دوم و سوم
 روز دوم :مرور مطالب هفته چهارم و پنجم و ششم
 روز سوم :مرور مطالب هفته هفتم و هشتم و نهم
 روز چهارم :مرور مطالب هفته دهم و یازدهم و دوازدهم
 روز پنجم :مرور مطالب هفته سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم
 روز ششم : مطالعه
 روز هفتم: مطالعه
هفته هفدهم
هفته هجدهم
هفته نوزدهم
هفته بیستم

هفته بیست و یکم

 روز اول :مرور مطالب هفته اول و دوم و سوم و چهارم
 روز دوم :مرور مطالب هفته پنجم و ششم و هفتم و هشتم
 روز سوم :مرور مطالب هفته نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم
 روز چهارم :مرور مطالب هفته سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم
 روز پنجم :مرور مطالب هفته هفدهم و هجدهم و نوزدهم و بیستم
 روز ششم : مطالعه
 روز هفتم: مطالعه
برنامه جمع بندی که در پایا به شما ارائه خواهد شد

روش درست مروردروس:

مروردوباره خوندن مطالب نیست بلکه تثبیت مطالب به کمک یادگیری مطالب فراموش شده است!خب این جمله یعنی چی؟….

شما یک مطلبو بلدی و دوباره میای همونو تکرار میکنی خب الان چه اتفاقی افتاد؟

هیچی! نه مطلب جدیدی یاد گرفتی نه مطلبی که فراموش کرده بودی رو دوباره یادگرفتی!

بنابراین مروراین نیست که بیای مطلبی رو که قبلا خوندی رو دوباره بخونی….بین دو مرورباید حداقل ۸۰ % مطالب یادت باشه البته اگر مراحل یادگیری درست طی شده باشه … این یعنی حدود ۲۰ درصد مطالب رو از یاد بردی بنابرایناید این ۲۰ درصد رو ابتدا شناسایی و سپس یادآوری کنی!بنابراین زمان مرورت میشه ۲۰ % زمان مطالعه حتی کمتر!حالا روش درست مرور روشیه که تمرکز رو اون ۲۰درصدداشته باشه….

ما دروس رو به دو دسته تقسیم میکنیم:

۱ – دروس خواندنی مثل زیست، دین و زندگی، زبان، لغت و املا و تاریخ ادبیات، زمین شناسی، بخشهایی از شیمی مثل شیمی دوم
۲ – دروس حل کردنی مثل ریاضی، فیزیک ، شیمی بخصوص شیمی سوم، عربی، قرابت معنایی و آرایه ادبی

در دروس خواندنی باید اول از همه تومرور تست بزنیم!دلیلش چیه؟ ….ما قراره ۲۰ درصدی که فراموش کردیم رو مرورکنیم تا از یادمون نره بنابراین تست میزنیم تا ببینیم کدوم مطلب رو فراموش کردیم.
بعد از تصحیح تست ها و پیدا کردن مطالبی که از یادبردیم میریم سراغ همون بخش و همون قسمتا رو دوباره میخونیم.اما در مورد دروس حل کردنی روش ما دقیقا برعکس روش قبلیه!در دروس حل کردنی ما هدفمون عمیق کردن مطالب به کمک کاربرد اونهاست. یعنی چی؟

در مورد دروس خواندنی بیشتر ما باید یک متن رو یادبگیریم و پیاده کنیم اما در مورد درسای حل کردنی ما باید یکسری فرمول و قانون یادبگیریم و به کمکاونها مسائلی رو حل کنیم که ممکنه همانندشونو قبلا تو کتاب ندیده باشیم بنابراین باید کاربرد فرمولهارو یادبگیریم هیچ وقت تو آزمونها از ما خود فرمولهارونمیخوان بلکه استفاده کردن از اونهارو میخوان… حالا روش کار ما چیه؟

ابتدا باید بدونیم زمان خواندن مطالب باید تمام فرمولها و قوانین کاربردی در حل مسئله رو در یک برگه خلاصه کنیم)هر فصل نهایتا یک برگ پشت و رو بشه ،اگر بیشتر شد در روش خلاصه نویسیتون باید تجدید نظر کنین(گام بعدی چیه؟ باید این خلاصه هاتونو بخونین!گام آخر تست زنی و تحلیل تست هاست.

 در اولین مروربرای دروس حل کردنی ۱۵ تست
 دومین  ۲۵ تست
 سومین  ۳۵ تست
 چهارمین  ۴۵ تست
 پنجمین  ۵۵ تست
 و در ششمین ۶۵ تست میزنی!

بنابراین درمرورهاتون تونستین ۲۴۰ تست هم برای هر مطلب بزنین!

 در مورد دروس خواندنی در اولین مرور۲۰ تست
 دومین ۲۵ تست
 سومین  ۳۰ تست
 چهارمین  ۳۵ تست
 پنجمین  ۴۰ تست
 و در ششمین  ۴۵ تست بزنید!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *